+38(067)613-55-66 Київ, проспект Степана Бандери, 30, офіс 450
Фото - Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика) діє стосовно всіх текстових, графічних та інших даних, а також регулює інформаційні потоки даних між Адміністрацією та Користувачем під час використання сайту, розміщених на сайті компанії https://nevocars.com.ua/

1. Основні поняття та терміни

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі поняття та термінології

1.1.1 Адміністрація сайту – представники Компанії «NevoCars», до обов’язків яких належить адміністрування та обробка персональних даних Користувачів порталу. Вони ж встановлюю основні цілі обробки, склад персональної інформації та операцій, які здійснюються над конфіденційною інформацією відвідувачів.

1.1.2 Персональна інформація – конфіденційні дані користувачів, які відносяться до конкретної фізичної або юридичної особи.

1.1.3 Обробка персональної інформації – алгоритм операцій чи процесів, які здійснюються над користувальницькими даними.

Адміністрація сайту систематизування, запису, зберігання та відтворення даних, використовувати автоматизовані засоби запису та обліку персональної інформації відвідувачів. Крім того, адміністрація має повне право на редагування (блокування, видалення або передачу третім особам) інформації користувача.

1.1.4 Конфіденційність даних користувача – правила доступу до індивідуальної інформації відвідувача, яким слідує Адміністрація сайту. Представники «NevoCars» під час роботи з персональними даними діють виключно згідно з українським законодавством. Без письмової згоди Користувача його персональні дані не поширюються та не передаються третім особам.

1.1.5 Відвідувач сайту компанії «NevoCars» – фізична особа, яка має через Інтернет з’єднання безпосередній доступ до сайту Компанії.

1.1.6 IP-адреса — індивідуальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, реалізована за стандартним протоколом IP.

2. Основні положення

2.1 Під час відвідування сайту nevocars.com.ua через веб-браузер, Відвідувач погоджується з цією Політикою конфіденційності на обробку персональної інформації.

2.2 Ці положення Політики застосовуються виключно до сайту компанії “NevoCars”, зареєстрованого за адресою – https://nevocars.com.ua. Адміністрація сайту та керівництво компанії «NevoCars» не несуть відповідальності за роботу інших веб-сайтів, на які Відвідувач може перейти за іншими посиланнями.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1 Ця Політика визначає правила поведінки Адміністрації веб-сайту під час роботи з інформацією відвідувачів порталу. Адміністратор порталу зобов’язується в міру своєї компетенції сприяти захисту інтересів відвідувачів, а також не розголошувати будь-які дані, отримані від відвідувача, забезпечуючи їм захист. Цей пункт застосовується до всієї інформації, яку Відвідувач передає під час реєстрації на сайті або в процесі оформлення попередньої заявки про бронювання.

3.2. Персональна інформація Відвідувача сайту, такі як: ім’я, прізвище, e-mail, контактний телефон, передаються Адміністрації сайту за згодою Відвідувача.

3.3. Передача Відвідувачем персональних даних Адміністрації сайту через Форму зворотного зв’язку означає ствердну згоду на передачу його персональних даних.

4. Основне цільове призначення

4.1 Адміністрація сайту використовує персональні дані відвідувачів для таких цілей:

4.1.1 Для ідентифікації відвідувача, зареєстрованого на порталі nevocars.com.ua

4.1.2 Для надання доступу до персоналізованих (індивідуально налаштованих) під відвідувачів джерел веб-сайту, .

4.1.3 Для налагодження з Відвідувачем зворотного зв’язку та інформування про майбутні знижки, акції, індивідуальні пропозиції, що включає низку оповіщень та запитів, що стосуються Відвідувачів веб-сайту, надання послуг, обробки заявок та інше.

4.1.4 Для надання Відвідувачу технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних із роботою веб-ресурсу або наданням послуг.

4.1.5 Для надання Відвідувачу персональної рекламної продукції, оновлення цінової політики, розсилки новин та інших даних, пов’язаних з роботою компанії «NevoCars».

4.1.6 Для здійснення рекламної діяльності (за умови згоди з боку Відвідувача на провадження цієї діяльності)

5. Методи та терміни обробки персональних даних Відвідувача

5.1 Обробка персональних даних Відвідувачів здійснюється доступними технічними засобами, які не суперечать чинному законодавству. Адміністрація сайту для збору та обробки даних може використовувати автоматизовані засоби, без обмеження термінів.

5.2 Персональна інформація Відвідувача, згідно з поточними законодавчими актами, може бути передана представникам державної влади України згідно з регламентами окремих нормативно-правових актів, якими регламентується Порядок передачі конфіденційної інформації фізичних осіб.

5.3 У разі втрати або несанкціонованого розголошення персональних даних Адміністрація веб-сайту в обов’язковому порядку повинна повідомити відвідувачів порталу про те, що сталося.

5.4 Адміністрація веб-сайту для захисту даних відвідувачів сайту від зміни, копіювання та розповсюдження третіми особами може використовувати організаційні та технічні засоби для комплексного захисту інформації про відвідувачів.

6. Зобов’язання сторін

6.1 Відвідувач веб-ресурсу зобов’язується:

6.1.1 Надати персональні дані користувача, які потрібно для коректної роботи з порталом nevocars.com.ua.

6.1.2. Оновити або доповнити інформацію про відвідувача у разі зміни персональних даних.

6.2 Адміністрація веб-сайту зобов’язується:

6.2.1 Використовувати отримані персональні дані про відвідувача відповідно до цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити конфіденційність персональних даних Відвідувачів та не розголошувати її без письмового дозволу відвідувача. Адміністрацією сайту заборонено здійснювати продаж, обмін, публікацію чи розповсюдження інформації про відвідувачів. Виняток – передача даних представникам державних органів України у встановленому законом порядку.

6.2.3 Вживати всіх запобіжних заходів для захисту персональних даних відповідно до встановленого порядку.

6.2.4 На запит Відвідувача або його законного представника, у тому числі за зверненням уповноваженого органу щодо захисту інтересів суб’єкта, здійснити блокування або знищення персональних даних.

7. Відповідальність сторін

7.1 У разі втрати або розголошення персональних даних Відвідувача адміністрація веб-ресурсу не несе відповідальності, якщо інформація:

7.1.1 Стала персональною до її розголошення.

7.1.2 Отримано третьою стороною до її передачі Адміністрації сайту в порядку, встановленому поточною версією Політики конфіденційності.

7.1.3 Була розголошена з дозволу Відвідувача.

8. Вирішення спорів

8.1 Добровільне врегулювання спірних моментів – пріоритет перед зверненням Відвідувача до судових інстанцій України для захисту своїх інтересів. Будь-які суперечки між Відвідувачем та Адміністрацією сайту регулюються письмово.

8.2. Одержувач письмової претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання документа повинен письмово повідомити заявника про результати розгляду претензії.

8.3 У разі якщо суперечка між сторонами не може бути врегульована, вона має бути розглянута судовим органом відповідно до чинного законодавства України.

8.4 Відносини між Відвідувачем та Адміністрацією сайту регулює не лише актуальна версія Політики конфіденційності, а й основне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до Політики конфіденційності без повідомлення Відвідувача веб-ресурсу.

9.2 Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її публікації на веб-ресурсі.

9.3 Заявки на доопрацювання та питання можна залишати менеджерам компанії через розділ «Контакти».

9.4 Актуальна версія Політики конфіденційності розміщено на сайті за адресою «https://nevocars.com.ua/privacy-policy/»